آیین محلی

معرفی کشتی لوچو ؛ مراسم محلی مازندرانی

کشتی لوچو ورزش سنتی و باستانی استان مازندران است که به ورزش پهلوانی لوچو نیز شهرت دارد و از دوران بسیار دور،‌جایگاهش را در فرهنگ و باور‌های ارزشی مردم مازندران تثبیت کرده است. کشتی لوچو چیست؟ لوچو از دو کلمه هم وزن لو و چو ترکیب شده است که هر یک دارای معنی جداگانه است […]

ادامه مطلب